Cropartyjanak.com :: Naslovnica
 
Tuesday 28.06.2022
Baterije webshop

Prati me Magazin :: 9. Weekend Media Festival

9. Weekend Media Festival

Svi važni medijski trendovi na jednom mjestu u Rovinju od 22. do 25. rujna

Globalnibrendovi u različitimkulturama, digitalizacijaradijairevolucionarnipotencijalblockchaintehnologije - to je tekmalidiointrigantnihtemakojeregionalnojkomunikacijskojindustrijidonosi 9. Weekend Media Festival. U prostorima stare tvorniceduhana u Rovinju, pod pokroviteljstvomAdrisgrupe, Weekend od 22. do 25. rujnadovodiviše od 120 govornikaioko 4000 medijskih, marketinškihi PR profesionalaca. Njimaće se pridružiti 350 studenataizcijeleregijeteoko 550 akreditiranihnovinara.

 

„Zacrtalismosebiambiciozancilj, a to je da deveti Weekend budetolikodobar da ćesvihtjetidoći na desetijubilarni. Ponovnosmoiskoračili u nekenovetemeiponovnoprviotvaramopriče o sasvimnovimtehnologijama o kojimaćezanekolikogodinasvigovoriti. Ne zaboravljamo, naravno, nidobruzabavu, a toga ćeovegodinebitijošvišeijošbolje“, obećavaTomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala.

 

PopispredavačapredvodeShawn PecasCostner, kojije 18 godinaradio u glazbenojindustrijiivodiopromocijuglazbenikakaoštosu Rihanna, Young Jeezy, Rick Ross, Ludacris, Big Sean imnogidrugi, te je izvršnidirektoru Roc Nation Sportsu,kompanijizasportskimenadžmentčiji je vlasnikslavni hip hop mogul Jay Z. Lazar Džamić, direktorstrateškogplaniranja u nekolikolondonskihkreativnihagencijaijedanodprvihdigitalnihstratega u VelikojBritaniji, ponuditćereceptzagotovosavršenooglašavanjekreiranjemuspješnihporuka u svijetulakogignoriranja.GostiWeekenda bit ćeiJarnoVanhatapioi Magnus Emilson, dvojackojistojiizaNA-KD.com, švedskogmodnogwebshopakojidostavljarobuvodećihsvjetskihbrendovau više od 100 zemaljasvijeta. „One on one talk“ove je godinerezerviranzaZorana ŠprajcaipredsjednikaUpraveHrvatskogTelekomaDavoraTomaškovića.

 

Predavačikojevećsadaimamo u programujamče da ćemoiovegodine u Rovinjukolegamaizregijemoćiponuditiinformacije o najnovijimtrendovima u svijetu. Na panel raspravamatakođerćemookupitiljudekojinakreativaniinovativannačinpovezujuHrvatskuiregiju s cijelimsvijetom, aliuspijevajunapravitiiiskorakepokojimamožemoreći da smo u svjetskomvrhu“, istaknuo je Nikola Vrdoljak, direktorprogramaWeekenda.

 

Radio se vraćanavelikavrata pa ćemo na Weekend panelupokušatiobjasnitizašto na medijuzakoji se tvrdilo da nemabudućnostirastuoglašivačkibudžetiikojesuinovacijeomogućilenoviusponradija. O inovacijamaće se govoritii na panelu o blockchaintehnologiji, na kojoj se temeljiinajpoznatijavirtualnavaluta Bitcoin, alikojapružaneograničenemogućnosti u bankarstvu, kaoi u javnimuslugamapoputsklapanjaugovora. Sudionici panela o globalnimbrendovimarazgovaratćeo tome kakostvoritiglobalnibrendikakonjimeupravljati u različitimkulturamaiokruženjima.

 

Rovinj je nanajboljemputu da postaneglobalnibrend, a Weekend Media Festival događaj je koji tome pridonosiokupljajućikreativneiinovativneljudeizcijelogsvijeta. Upravosu to vrijednostinakojima je izgrađenaiAdrisgrupaikojećemoidaljepromicati, izmeđuostalogaipotporomovakvimokupljanjima“, rekla je Kristina MiljavacizkorporativnihkomunikacijaAdrisgrupe.

 

U okviru 9. Weekend Media Festivalaponovnoće se održatiregionalnarevijaBalCannesidodjelanagradaSoMoBorac. BalCannes se održavapeti put, a ovegodineoglašivačiimajujošvažnijuulogu, jerćeodabrati25 najboljihprojekataizšestzemaljaregijetedodijelitnagrade, međuostalimaizanajboljuagencijuiprojektBalCannesa. PrijavaradovazaBalCannesotvorenaje za sve zainteresirane agencije sve do 1. rujna. DigitalnanagradaSoMoBoracimanovukategoriju, SoMoRitanac, namijenjenunajboljojdigitalnojkampanjikoja je pridonijelanekojvišojsvrsi. PrijavenaSoMoBoracsubesplatne, a višemožetedoznati na www.somoborac.com.

 

Glazbeni program uvijek je bio jedanodnajjačihaduta Weekend Media Festivala. Takoćebitiiovegodine, jer je većpoznato da ćefestivalski program bitiotvorenvelikimkoncertomHladnogpiva u četvrtak 22. rujna.

 

Harmica Pub